ว๊อช สจ๊วต
ว๊อช สจ๊วต เป็นผลิตภัณฑ์ล้างภาชนะสูตรพิเศษชนิดน้ำ ใช้กับเครื่องล้างจาน เพื่อขจัดคราบอาหารต่าง ๆ จากภาชนะที่จะล้างสามารถใช้กับน้ำที่มีความกระด้างสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

คุณสมบัติ
เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 12.0 ย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างสมบูรณ์ ปราศจากสารฟอสเฟต
 
วิธีการใช้

ใช้ร่วมกับเครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติ โดยใช้ความเข้มข้นประมาณ 0.25 %

 ข้อควรระวัง
เนื่องจากมีส่วนประกอบของด่างเข้มข้นจึงควร หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงทางผิวหนังและดวงตา ถ้าสัมผัสถูกล้างออกด้วยน้ำปริมาณมากๆทันทีในกรณีที่กลืนกินเข้าไปดื่มน้ำ ปริมาณมาก ๆ แล้วรีบนำส่งแพทย์

การเก็บรักษา
ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น มีฝาปิดมิดชิด สามารถเก็บรักษาได้นาน 12 เดือน

ขนาดบรรจุ
5 ลิตร