ไบรท์กลาส
ไบรท์ กลาส เป็นผลิตภัณฑ์ล้างแก้วใช้กับเครื่องล้างแก้ว
 
คุณสมบัติ
เป็นของเหลวใสไม่มีสี สารละลาย 1.0% มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 10-12 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 
วิธีการใช้
ป้อน ไบรท์ กลาส เข้าเครื่องล้างแก้วโดยใช้เครื่องป้อนน้ำยาอัตโนมัติของบริษัทฯเท่านั้น
 
คำเตือน
อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตา และผิวหนังควรหลีกเลี่ยงกาสัมผัสโดยตรง หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ปริมาณมากเป็นเวลา 15 นาที

การเก็บรักษา
เก็บในที่แห้ง มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง
 
ขนาดบรรจุ
5 ลิตร