DWC180
รายละเอียดเครื่องล้างจาน DWC180
ประสิทธิภาพการล้าง 3700 ใบ / ชั่วโมง
ประสิทธิภาพในการล้าง 185 กะบะ / ชั่วโมง
ปริมาตรถังน้ำล้างแรก 91 ลิตร
อุณหภูมิถังน้ำล้าง 65 องศา
อุณหภูมิถังน้ำล้างสุดท้าย 85 องศา
ปริมาณน้ำล้างสุดท้าย 24 ลิตร
ปริมาณน้ำล้างสุดท้ายดับเบิลรินท์ 17 ลิตร
ระบบแรงดันน้ำ 2-5 Bar.
ระบบไฟฟ้า 380 V/3L/N/PE/50Hz.
กำลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์แท้งค์ 9 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าของฮีทเตอร์บอยล์เลอร์ 27 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์คอนเวเยอร์ 0.75 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม 1.5 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊มน้ำล้างสุดท้าย 0.09 กิโลวัตต์
กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊มน้ำล้างสุดท้าย 0.09 กิโลวัตต์
ขนาดของเบรคเกอร์ 80 แอมป์
กำลังไฟฟ้ารวม 38 กิโลวัตต์
ความกว้าง 1500 มม.
ความลึก 810 มม.
ความสูง 1630 มม.
ความสูงเมื่อเปิดประตูเครื่อง 2100 มม.
ช่องทางเข้ากะบะ 400 มม.
น้ำหนัก 330 กก.