สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 118/9 หมู่ 2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มีลักษณะธุรกิจ ดังนี้

1. ขาย-เช่า เครื่องล้างจาน,ล้างแก้ว อัตโนมัติ

2. ขายน้ำยามาตรฐานตามข้อกำหนดของ อย.และอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องล้างจาน

3. บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องล้างจานทุกยี่ห้อ รับแลกเทิร์นเครื่องเก่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ

เป็นบริษัทฯ แรก ที่เปิดดำเนินธุรกิจด้านการขายและเช่าเครื่องล้างจานอัตโนมัติในเขตภาคเหนือ
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ของการดำเนินธุรกิจด้านเครื่องล้างจาน
บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นและทุ่มเท เพื่อรักษามาตรฐานการบริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าใช้บริการมากกว่า 250 ราย ในเขตภาคเหนือตอนบน
โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์อาหาร และร้านอาหาร

เครื่องล้างจาน นอกจากจะทำให้ภาชนะสะอาดแล้ว ผู้ใช้งานยังได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกหลักเกณฑ์ มาตรฐานในด้านโภชนาการ สุขอนามัยของ กระทรวงสาธารณะสุข เนื่องจากภาชนะที่ผ่านการล้างด้วยเครื่อง ภาชนะจะถูกฆ่าเชื้อในขบวนการล้างด้วยน้ำ ยาและน้า ร้อนที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส และที่สำคัญ ภาชนะจะแห้งภายใน 1 นาที โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเวลาในการเช็ดจาน เพื่อลดการปนเปื้อนของภาชนะ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าภาชนะที่ใส่ หยิบ หรือตัก สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอน


ในปี 2555 ทางบริษัทฯมีนโยบาย Green Business เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว คือ “โครงการรับซื้อถังน้ำยาเคมีที่ใช้แล้วกลับคืน” เพื่อการรีไซเคิล ลดปัญหาขยะ ณ ปัจจุบัน นโยบายดังกล่าวยังคงเดินหน้าต่อไป
และได้รับความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดี

ในปี 2556 บริษัทฯได้ทา การคิดค้นชุดเครื่องล้างจานที่ช่วยลดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม
(ECO SMART SET) ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้า บริการ และยังคงยืนยันว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯต่อไป